AÖL BAP Sıkça Sorulan Sorular

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BATI AVRUPA PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR

1) YÇS sınavı ile ilgili bilgileri nereden alabilirim?

Bu sınav ile ilgili bilgi ve başvuru için www.osym.gov.tr adresinden yararlanabilirsiniz.

2) Soyadı değişikliğim oldu? Dilekçe yazmam gerekiyor mu?

Soyadı değişikliğinizi belirten dilekçenizi, yeni düzenlenmiş kimlik belgenizin fotokopisi ile birlikte Büromuza gönderiniz.

3) Vatandaşlığım değişecek/değişti. Dilekçe yazmam gerekiyor mu?

Bu değişikliği Büromuza bildirmeniz gerekmiyor.

4) Seçmiş olduğum yabancı dil dersini değiştirmek istiyorum. Ne
yapmalıyım?

Bu konu ile ilgili dilekçeyi sınav tarihinden 45 gün önce Büromuza gönderiniz.

5) Sınav merkezini değiştirmek istiyorum/Adresim değişti. Ne yapmalıyım?

Sınav merkezi değişikliğinizi/adres değişikliğinizi belirten dilekçeyi
hazırlayarak sınavlara en az 45 gün kala Büromuza gönderiniz. Adres
değişikliği dilekçesi dışında ayrıca, postane merkezinden adres yönlendirmesi
yaptırmanız, gönderilen kitap, belge vs. belgelerin adresinize sağlıklı bir
şekilde ulaşması için kolaylık sağlayacaktır.

6) Seçmeli dersler ne anlama geliyor?

Seçmeli dersler; gerekli alan ve mezuniyet kredisini tamamlamak için, ortak
ve alan derslerinin yanında atanan derslerdir. Adres Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa İrtibat Bürosu, Friesenplatz 13, D-50672 Köln Faks +49 221 51 10 48, E-Posta bap@anadolu-uni.de , Web http://www.anadolu-uni.de
Face http://www.facebook.com/AnadoluUniversitesiBatiAvrupaBurosu

7) AÖL Batı Avrupa Programı sınavlarına Türkiye’ de girebilir miyim?

Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programına kaydolup, Türkiye’ ye kesin
dönüş yapmak zorunda kalanların, kesin dönüşlerini belgelemeleri halinde,
sınavlara Eskişehir’de katılmaları mümkündür. Bu öğrencilerin bir sonraki
öğretim yılında kayıtlarını Batı Avrupa Programından Türkiye’ ye nakil
ettirmeleri gerekmektedir.

8) Sınav sonuçlarımı ne zaman öğrenebilirim?

Sınav sonuçları sınav tarihinden yaklaşık 3-4 hafta sonra web sayfalarında ilan
edilecektir. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından www.anadolu-uni.de
web sayfasından öğrenci numaranız ile sınav sonuç belgesine ulaşabilirsiniz.
Şifre ile sistemden girerek de görebilirsiniz.

9) Ders kitapları ne zaman adresime ulaşır?

Ders kitaplarınızın adresinize ulaşması zaman alacağından öncelikle
“www.aol.meb.gov.tr” ve “www.anadolu-uni.de” web sayfalarında ders
atamanız yayımlanacaktır. Ataması yapılan derslerin kitapları ise Eskişehir’den
adreslere gönderilecektir. Kitaplara belirtilen web sayfasından daha önce
ulaşmanız mümkündür.

10) Ders seçimimi ne zaman yapabilirim?

Birinci Dönem: Süresi içerisinde kayıt yenileme başvurusunda bulunan
öğrencilerin, öncelikle AÖL Müdürlüğü tarafından durumları aktif hale
getirilir. Bu işlem sonunda öğrenciler şifreleri ile sisteme girerek belirlenen
tarihler arasında ders seçimini kendileri yapabilirler. Ders seçimi
yapmayan/eksik yapan öğrencilerin dersleri AÖL Müdürlüğü tarafından
yapılacaktır. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler ikinci dönemde ders seçimi
yapabileceklerdir.

İkinci Dönem: Birinci dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından,
AÖL Müdürlüğü tarafından sınav sonuçlarınız sisteme aktarılacaktır. Bu işlem
sonunda aol.meb.gov.tr web sayfasında hangi tarihler arasında ders seçimi Adres Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa İrtibat Bürosu, Friesenplatz 13, D-50672 Köln
Faks +49 221 51 10 48, E-Posta bap@anadolu-uni.de , Web http://www.anadolu-uni.de Face http://www.facebook.com/AnadoluUniversitesiBatiAvrupaBurosu

yapabileceğiniz duyurulacaktır. Bu tarihler arasında ikinci dönem derslerinizi sisteme girerek seçebilirsiniz.

Üçüncü Dönem: Uygulama ikinci dönem ile aynıdır.

11) Bir dersten başarılı sayılmam için kaç puan almam gereklidir?

Sınavlarda her ders için çoktan seçmeli tam 20 soru bulunmaktadır. AÖL’de
not sistemi 100’lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak
için, en az 9 soruya doğru cevap vermeniz ve 45 puan almanız gerekmektedir.

12) Sınav ve öğrenci bilgilerine ulaşmak için şifre alabilir miyim?

www.anadolu-uni.de adresinden (sınava giriş belgesi, sınav sonuç belgesi, ders
ataması gibi tüm bilgilere) şifresiz ulaşabilirsiniz.

13) Sınav giriş belgesi nedir?

Sınavların yapılacağı bina ve salonlar ile hangi gün, hangi derslerden sınava
girileceğini gösteren belgedir. Sınavlardan yaklaşık iki hafta önce sınava giriş
belgeleri hazırlanarak öğrencilerin adreslerine gönderilir ve aynı anda internet
ortamından erişimi sağlanır.

Sınav tarihinden yaklaşık iki hafta önce www.anadolu-uni.de sayfası
üzerinden sınava giriş belgesine erişim mümkün olmaktadır.

14) Sınava giremediğim zaman bu sınavın tekrarı var mı?

Açıköğretim sisteminde sınav tekrarı mümkün değildir.

15) Ek sınav uygulaması hakkında nereden bilgi alabilirim?

Uygulanması durumunda Ek sınavla ilgili duyuru www.aol.meb.gov.tr web
sayfasında yayımlanmaktadır. Üçüncü dönem sınavının ardından ek sınav
kararı alınması durumunda bu sınava girebilecek öğrencilerle ilgili detaylar
web sayfasından takip edilebilir.

16) Geçer/Geçmez notlar nelerdir?

Not Değerlendirme Çizelgesi

17) Açıköğretim Fakültesi’ ne kayıt olmak için ne yapmalıyım?

Bu öğretim yılı içinde mezun olabilecek öğrencilerimize “Batı Avrupa Seçme
Sınavı” ile ilgili bilgiler gönderilecektir. Seçme sınavına girip başarılı olan
öğrencilerimiz kayıt olmaları halinde Açıköğretim Fakültesi öğrencisi
olabilirler.

18) Kayıt yenileme nedir? Ne zaman ve nasıl kayıt yeniletmem gerekiyor?

Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programında kayıtlı tüm öğrencilerin üçüncü
dönem sınavı sonunda (mezun olmamış ise) çalışma takviminde belirlenen
süre içerisinde öğrenim giderini yatırması ve kayıt yenileme formunu
doldurarak Büroya göndermesi işlemidir. Kayıt yenileme işlemi her yıl 3.
dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlatılır. Kayıt yenileme
işlemi yılda bir kez ve belirlenen tarihler arasında yapılmaktadır. Birinci
ve ikinci dönem arasında kayıt yenileme işlemi yapılmamaktadır.

19) Diplomamı mezuniyetimden hemen sonra alabilir miyim?

Mezun listeleri açıklandıktan kısa bir süre sonra “Çıkma Belgesi” ni
Ankara’da bulunan AÖL Müdürlüğünden alabilirsiniz. “Çıkma Belge” si
diploma yerine geçmektedir.

20) Çıkma Belgesi nedir ve nasıl alınır?

Üniversiteye kayıt yaptıracak mezun öğrencilerden diploması hazır olmayanlar
için düzenlenir. Diploma hazırlanıncaya kadar 6 ay diploma yerine geçer. Çıkma Belgesi alabilmek için, diploma harcının yatırıldığına dair banka Adres Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa İrtibat Bürosu, Friesenplatz 13, D-50672 Köln
Faks +49 221 51 10 48, E-Posta bap@anadolu-uni.de , Web http://www.anadolu-uni.de Face http://www.facebook.com/AnadoluUniversitesiBatiAvrupaBurosu

dekontu (1 nüsha), T.C. kimlik numarası beyanı ve Çıkma Belgesi dilekçesiyle
şahsen veya posta yolu ile Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü Konya yolu üzeri
(Gazi Hastanesi karşısı) Teknikokullar / Ankara adresine baş vurulması
gerekmektedir. (Ayrıntılar için www.aol.meb.gov.tr)

21) AÖL -BAP diplomasının Avrupa ülkelerinde denkliği nedir?

Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programı mezunları, T.C. MEB Açık
Öğretim Lisesi diploması alırlar. Mezunların yurtdışında ne tür öğrencilik
haklarından yararlanabilecekleri, yaşadıkları ülkelerin yasaları uyarınca, o
ülkenin merkezi veya yerel yönetimi tarafından belirlenmektedir.

21) Anadolu Üniversitesi Köln Bürosu ile nasıl irtibat kurabilirim?

Köln Bürosu telefon ile danışma saatleri hafta içi her gün 14.00 ile 17.00
arasındadır. Köln Bürosunu aramadan önce http://www.anadolu-uni.de/
adresinde yer alan duyurular bölümünü okuyunuz. bap@anadolu-uni.de
adresine ya da +49-221-511048 nolu faksa yazılı olarak kesintisiz ulaşabilirsiniz. Belge isteklerinizin mutlaka yazılı olarak yapılması gerektiğini
unutmayınız.

22) AÖL Müdürlüğü ile nasıl irtibat kurabilirim?

MEB AÖL Batı Avrupa Programının Ankara’ daki +90-312-296 96 31
numaralı telefonundan ulaşabilirsiniz.
E-posta : bati_avrupa_programi@hotmail.com

Yazışma Adresi:

M.E.B. Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü Açık Öğretim Lisesi
Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı) 06500 Teknikokullar/Ankara

23) Duyurulara hangi sayfalardan ulaşabilirim?

Face http://www.facebook.com/AnadoluUniversitesiBatiAvrupaBurosu

www.anadolu-uni.de
www.aol.meb.gov.tr

Adres Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa İrtibat Bürosu, Friesenplatz 13, D-50672 Köln
Faks +49 221 51 10 48, E-Posta bap@anadolu-uni.de , Web http://www.anadolu-uni.de Face http://www.facebook.com/AnadoluUniversitesiBatiAvrupaBurosu

AÖL BAP Ana Sayfa Girişi için Buraya Tıklayınız

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar