2017 TEOG Açıköğretim Lise Tercihleri Nasıl Yapılır?

2017 TEOG lise tercih ve yerleştirme kılavuzu taslağı için Tıklayınız

2017 TEOG Açıköğretim Lise Tercihlerini Gerçekleştirmek için Tıklayınız

*** MEB, TEOG Sınavı için 4 Ayrı Kılavuz Yayımladı.İlgili kılavuzlara ulaşmak için buraya tıklayınız

MEB tarafından liselere giriş için yapılan TEOG sisteminde okullara yerleştirmede sıkıntıyı yaşanmaması için bir dizi önlemler alınıyor.Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sisteminde öğrenci yerleştirmesine ilişkin hazırladığı "Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu" taslağını yayımladı.

Yerleştirme sonuçları Ağustos’ta açıklanacak

Tercihlerin veliler tarafından Temmuz 2017'de yapılacağı işlemlerde, Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) ile öğrenci alan okulların yerleştirme sonuçları, Ağustos’ta açıklanacak, aynı tarihte boş kontenjanlar da ilan edilecek. Ağustos 2017´de İl veya İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca tercih başvuruları alınacak.

Yerleştirme sonunda tercihlerine göre bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler, Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca boş kalan kontenjanlar için il veya ilçe sınırları içerisinde 5 tercih alınarak, YEP üstünlüğüne göre merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirilecek.

Yedek yerleştirme yapılmayacak

Yerleştirme işlemi sonrasında kesin kayıtlar sistem tarafından otomatik olarak ve bir defaya mahsus yapılacak, yedek yerleştirme yapılmayacak.

MEB tarafından merkezi yapılan yerleştirme sonuçlarının ilanı ve kesin kayıtlar ise Ağustos 2017 tarihinde bakanlığın internet adreslerinde ilan edilecek.

Güzel sanatlar ve spor liselerine yerleştirme merkezi yapılacak Tercihte bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri YEP üstünlüğü, tercih önceliği ve okul kontenjanına göre yapılacak. Güzel sanatlar ve spor liselerine yerleştirme işlemleri, güzel sanatlar ve spor liselerine giriş mevzuatı esas alınarak, tercihler doğrultusunda merkezi olarak yapılacak. Güzel sanatlar ve spor liselerine giriş için okullarda yapılan ve okul yönetimlerince ilan edilen özel yetenek sınav sonuçları, yeni getirilecek sisteme göre, bu okulları seçecek öğrenciler, yine yetenek sınavına alınacak ancak yerleştirmeler merkezi yapılacak.

Özel okul kayıtları Yeni düzenlemeyle özel okullara kayıt olacak 9. sınıf öğrencileri için de yeni bir düzenleme getirilecek. Buna göre, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı ve YEP’e göre öğrenci alan özel okullara 2017–2018 öğretim yılı için, öğrencilerin YEP sonucuna göre okul türlerine yerleştirme işlemleri yapılacak ve yerleştirme sonuçları aynı öğretim yılı için geçerli olacak.

Sınavla öğrenci alan özel okullar, Haziran - Temmuz 2017 tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapabilecek. Özel okullara kesin kayıt işlemini yapan bu öğrencilere yerleştirme sırasında tercih ekranı açılmayacak. Ancak bu öğrenciler okul değiştirmek isterlerse bu işlem nakil döneminde, nakil şartlarını taşıyanlar için mümkün olabilecek.

Özel okullar için yüzde 100 burslu okutacakları öğrencilerin yerleştirilmesi, Bakanlıkça puan üstünlüğü esasına göre yüzde 5’lik dilimden seçilerek yapılacak. Yerel şartları dolayısıyla Türkiye genelindeki ilk yüzde 5’lik dilimden öğrenci alamayan özel okullar ise tam bursluluğa karşılık gelen boş kontenjanlarını il genelindeki ilk 5’lik dilimden karşılayabilecek.

Özel okullarda öğrenimi süresince burslu olarak okutulan öğrenci başarısı devam ettiği sürece bu haktan yararlandırılacak ve herhangi bir şekilde ayrılan burslu öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için ücret talep edilemeyecek.

Tercih yapmayan açık liseye kayıt olacak

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri, YEP’e göre ve kayıt-kabul şartlarını taşımaları halinde; tercihlerini (http://www.meb.gov.tr) veya (http://oges.meb.gov.tr) adreslerinde yayımlanan formu doldurarak yapacak. Öğrencilerin doldurdukları formu, Temmuz 2017 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile MEB´e göndermeleri gerekecek. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacak. Tercihlerden ve olabilecek gecikmelerden, öğrenci velisi sorumlu olacak.

Sadece tercihlerini okul müdürlüklerine onaylatma imkanı olmayan yurt dışından sınava giren öğrenciler, tercih formlarını APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile Bakanlığa göndermeleri gerekecek.

Tercih ekranında işlem yapmayan öğrencilerin yerleştirmeleri ise sistem tarafından açık öğretim kurumlarına yapılacak. Ancak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri açık öğretim kurumlarına yapılmayacak.

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları (https://e-okul.meb.gov.tr) adresinde açıklanacak ve sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.

-Tercih yapmayan açık liseye kayıt olacak

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri, YEP’e göre ve kayıt‐kabul şartlarını taşımaları halinde; tercihlerini (http://www.meb.gov.tr) veya (http://oges.meb.gov.tr) adreslerinde yayımlanan formu doldurarak yapacak. Öğrencilerin doldurdukları formu, Temmuz 2017 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile MEB'e göndermeleri gerekecek. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacak. Tercihlerden ve olabilecek gecikmelerden, öğrenci velisi sorumlu olacak.

Sadece tercihlerini okul müdürlüklerine onaylatma imkanı olmayan yurt dışından sınava giren öğrenciler, tercih formlarını APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile Bakanlığa göndermeleri gerekecek.

Tercih ekranında hiçbir işlemi yapmayan öğrencilerin yerleştirme işlemleri ise sistem tarafından açık öğretim kurumlarına gerçekleştirilecek. Ancak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri açık öğretim kurumlarına yapılmayacak.
Öğrencilerin yerleştirme sonuçları (https://e-okul.meb.gov.tr) adresinde açıklanacak ve sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.

2017 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ İNDİR

18 Eylül 2017 2017-2018 Öğretim Yılı Açılışı

Fen Liselerine, Sosyal Bilimler Liselerine, Anadolu Liselerine, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine, Çok Programlı Anadolu Liselerine, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerine, Anadolu İmam‐Hatip Liselerine, Açık öğretim Kurumlarına, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı ve YEP’e göre öğrenci alan özel okullara 2017–2018 öğretim yılı için, öğrencilerin Yerleştirmeye Esas Puanına (YEP) göre okul türlerine yerleştirme işlemleri yapılacak olup yerleştirme sonuçları aynı öğretim yılı için geçerli olacaktır.

Sınavla öğrenci alacak özel okullar Haziran - Temmuz 2017 tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapabilecektir. Kayıt işlemini yapan bu öğrencilere tercih ekranı açılmayacaktır. Ancak bu öğrenciler okul değiştirmek isterlerse bu işlem nakil döneminde, nakil şartlarını taşıyanlar için mümkün olabilecektir

Yerleştirmede öğrenciler tüm okul türlerini içeren 25 okula kadar tercihte bulunabileceklerdir

Tercih işlemleri, Bakanlığımız (http://www.meb.gov.tr), (http://oges.meb.gov.tr) veya (https://e-okul.meb.gov.tr) internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına göre, öğrenci velisi tarafından Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih ve yerleştirme ile ilgili tüm işlem ve bilgilendirmeler (http://www.meb.gov.tr), (http://oges.meb.gov.tr) ile (https://e-okul.meb.gov.tr) adreslerindeki veli bilgilendirme sisteminden sürekli olarak yapılacaktır.

Tercih başvurusu sadece 1 (bir) kez yapılacağından başvuru işleminden sonra değiştirilemeyecektir.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

8’inci sınıfta öğrenim gören ve tercihte bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri YEP üstünlüğü, tercih önceliği ve okul kontenjanına göre yapılacaktır. Güzel sanatlar ve spor liselerine yerleştirme işlemleri güzel sanatlar ve spor liselerine giriş mevzuatı esas alınarak, tercihler doğrultusunda merkezi olarak yapılacaktır.

Tercih ekranında hiçbir işlemi yapmayan öğrencilerin yerleştirme işlemleri ise sistem tarafından açık öğretim kurumlarına gerçekleştirilecektir. Ancak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri açık öğretim kurumlarına yapılmayacaktır.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup, kesin kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Yerleştirme sonunda tercihlerine göre bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca boş kalan kontenjanlar için il/ilçe sınırları içerisinde 5 (beş) tercih alınarak YEP üstünlüğüne göre Ağustos 2017 tarihine kadar merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirilecektir.

YEP’ lerin eşit olması hâlinde 8’inci sınıf AOSP, bunun da eşit olması hâlinde sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflarda YBP üstünlüğü, eşitliğin devam etmesi halinde tercih önceliği, özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı yine eşitlik bozulmaz ise öğrencinin doğum tarihine göre yaşça küçük olanların önceliği dikkate alınacaktır.

YEP ile öğrenci alan okulların yerleştirme sonuçları; Yerleştirme sonuçları Ağustos 2017 tarihinde (http://www.meb.gov.tr), (http://oges.meb.gov.tr) ve (https://e-okul.meb.gov.tr) adreslerinde ilân edilecektir. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar